Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Aktivitetskalender

Visning:
Forrige Næste
Uge 18
tirsdag, 01-05-2018
- Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LE, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RDP, RGI, RLZ, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TM, TTK, USE, VL, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAT, XEM, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, TJH, TLL, TMA
onsdag, 02-05-2018
09:00-12:00 Afgangsprøve skriftlig dansk 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
torsdag, 03-05-2018
09:00-13:00 Afgangsprøve matematisk med og uden hjælpemidler 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
fredag, 04-05-2018
09:00-10:30 Afgangsprøve i retskrivning og læsning 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
Uge 19
mandag, 07-05-2018
09:00-12:00 Udtræk skriftlig engelsk 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
14:30-17:00 Behovssamtaler 4.b 5B CO
tirsdag, 08-05-2018
- Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LE, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RDP, RGI, RLZ, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TM, TTK, USE, VL, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAT, XEM, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, TJH, TLL, TMA
09:00-12:00 Udtræk skriftlig tysk 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
Uge 20
mandag, 14-05-2018
09:00-09:30 Udtræk biologi, geografi, F/K 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
tirsdag, 15-05-2018
- Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LE, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RDP, RGI, RLZ, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TM, TTK, USE, VL, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAT, XEM, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, TJH, TLL, TMA
08:00-16:00 Skolepatruljens tur til Fårupsommerland LE, SR
torsdag, 17-05-2018
17:00-20:00 Skolefest 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCA, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKD, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PMA, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RGI, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TLL, TM, TTK, USE, VL, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAS, XAT, XEM, XFD, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, LE, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, RDP, RLZ, TJH, TMA
Uge 21
tirsdag, 22-05-2018
- Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LE, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RDP, RGI, RLZ, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TM, TTK, USE, VL, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAT, XEM, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, TJH, TLL, TMA
08:00-12:30 Samtaler 1.a 2A KE, LO, PAH
torsdag, 24-05-2018
08:05-15:00 Tur til Egholm 1A, 1B KM, LI, PEW, PTN
11:20-13:35 Skolekoncert i Musikkens Hus 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D CS, JØ, LP, PEW, PGN, PLC, PLK, PSO, PTN, TE, LC, HJ, KE, LN, NF, PAH, PHE, PHS, PJG, PLA, PXX, RB, SR, ES, AL, BS, JA, LO, MR, PBR, PLD, PLM, PME, TI
fredag, 25-05-2018
08:05-15:00 Tur til Egholm 1C GM, PME
Uge 22
tirsdag, 29-05-2018
- Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LC, LE, LH, LI, LJ, LM, LN, LO, LP, LW, MA, MBP, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, OW, PAA, PAH, PAN, PBR, PCM, PEW, PG, PGN, PH, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLK, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMT, PRAK, PSO, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, RAR, RC, RDP, RGI, RLZ, RPB, RS, RSC, RTT, RZC, SH, SI, SK, SMZ, SR, TE, TH, TI, TJ, TJA, TM, TTK, USE, VL, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XKA, XML, XPM, XPS, XTV, XX, YS, RB, CF, NK, PCB, NJ, PTB, XAT, XEM, XFP, XLK, XSH, XSS, EEH, JN, KO, LAA, NH, NI, SÆ, PAB, PSP, RAT, TJH, TLL, TMA
onsdag, 30-05-2018
- Sidste Skoledag - 9. årgang 9A, 9B, 9C, 9D AO, BI, CH, EA, HB, HS, JR, KT, LW, MS, PMT, MA
torsdag, 31-05-2018
18:00-19:30 Møde for kommende 7. årgang 7A, 7B, 7C, 7D CL, CM, JH, MJ, OW, PG, JW, PTB