Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Aktivitetskalender

Visning:
Forrige Næste
Uge 39
søndag, 01-10-2017
09:00-22:00 Eramus i Polen LW, EA
Uge 40
mandag, 02-10-2017
09:00-22:00 Eramus i Polen EA, LW
09:15-09:30 Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D GM, KM, LI, PEW, PKB, PLK, PME, PTN, PLO, ES, JJ, KE, LH, MZ, NF, PAH, PHE, PJG, PLS, PXX, HJ, AL, BS, DK, JA, MR, PBR, PHS, PKS, PLA, PLM, PTS, TI, AS, CS, JØ, PGN, PJO, PKI, PLC, PSO, SK, TE, CJ, LC, MH, CO, PTM, PG, CL, CM, JH, LN, MJ, OW, PJJ, PTV, SR, LE, CA, CT, JW, KR, LP, SH, PLD, TH
tirsdag, 03-10-2017
09:00-22:00 Eramus i Polen EA, LW
onsdag, 04-10-2017
09:00-14:00 Undervisning på KUNSTEN 4B CO, PTM
09:00-22:00 Eramus i Polen EA, LW
torsdag, 05-10-2017
09:00-22:00 Eramus i Polen EA, LW
fredag, 06-10-2017
09:00-22:00 Eramus i Polen EA, LW
lørdag, 07-10-2017
09:00-15:00 Eramus i Polen EA, LW
Uge 41
mandag, 09-10-2017
- Helhedsuge - Det Gode Liv 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JN, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LAA, LAL, LAT, LC, LE, LH, LHN, LI, LLL, LM, LMR, LMS, LMT, LN, LNL, LNM, LO, LP, LSK, LSS, LW, MA, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, NH, OW, PG, PLK, PRAK, RC, SH, SI, SK, SR, ST, TE, TH, TI, TM, TMA, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XJM, XKA, XML, XPM, XPS, XSH, XTV, XX, YS, ZS, PAA, PAH, PAN, PBR, PCB, PCM, PEW, PGN, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMJ, PMT, PSO, PSP, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, SKP
08:00-14:45 Skole-hjemsamtaler 4.a efterår 4A CJ, LC
tirsdag, 10-10-2017
- Helhedsuge - Det Gode Liv 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JN, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LAA, LAL, LAT, LC, LE, LH, LHN, LI, LLL, LM, LMR, LMS, LMT, LN, LNL, LNM, LO, LP, LSK, LSS, LW, MA, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, NH, OW, PG, PLK, PRAK, RC, SH, SI, SK, SR, ST, TE, TH, TI, TM, TMA, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XJM, XKA, XML, XPM, XPS, XSH, XTV, XX, YS, ZS, PAA, PAH, PAN, PBR, PCB, PCM, PEW, PGN, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMJ, PMT, PSO, PSP, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, SKP
08:00-17:00 Samtaler 3.a efterår 2017 3A AS, CS, PGN
13:30-20:30 Skole/hjem-samtaler i 9.C 9C
onsdag, 11-10-2017
- Helhedsuge - Det Gode Liv 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JN, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LAA, LAL, LAT, LC, LE, LH, LHN, LI, LLL, LM, LMR, LMS, LMT, LN, LNL, LNM, LO, LP, LSK, LSS, LW, MA, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, NH, OW, PG, PLK, PRAK, RC, SH, SI, SK, SR, ST, TE, TH, TI, TM, TMA, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XJM, XKA, XML, XPM, XPS, XSH, XTV, XX, YS, ZS, PAA, PAH, PAN, PBR, PCB, PCM, PEW, PGN, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMJ, PMT, PSO, PSP, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, SKP
torsdag, 12-10-2017
- Helhedsuge - Det Gode Liv 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JN, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LAA, LAL, LAT, LC, LE, LH, LHN, LI, LLL, LM, LMR, LMS, LMT, LN, LNL, LNM, LO, LP, LSK, LSS, LW, MA, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, NH, OW, PG, PLK, PRAK, RC, SH, SI, SK, SR, ST, TE, TH, TI, TM, TMA, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XJM, XKA, XML, XPM, XPS, XSH, XTV, XX, YS, ZS, PAA, PAH, PAN, PBR, PCB, PCM, PEW, PGN, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMJ, PMT, PSO, PSP, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, SKP
09:30-12:30 Vi er på virksomhedsbesøg i Føtex 9D HS
fredag, 13-10-2017
08:00-12:00 Skolernes Motionsdag 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D AL, AO, AS, BI, BS, CA, CH, CJ, CL, CM, CO, CS, CT, DK, EA, ES, FØ, GM, HB, HJ, HS, IK, JA, JE, JH, JJ, JN, JR, JW, JØ, KE, KK, KM, KR, KT, LA, LAA, LAL, LAT, LC, LE, LH, LHN, LI, LLL, LM, LMR, LMS, LMT, LN, LNL, LNM, LO, LP, LSK, LSS, LW, MA, MH, MJ, MO, MR, MS, MZ, NF, NH, OW, PG, PLK, PRAK, RC, SH, SI, SK, SR, ST, TE, TH, TI, TM, TMA, XAS, XCC, XCH, XCM, XDJ, XED, XFD, XJM, XKA, XML, XPM, XPS, XSH, XTV, XX, YS, ZS, PAA, PAH, PAN, PBR, PCB, PCM, PEW, PGN, PHE, PHS, PJG, PJJ, PJO, PKB, PKI, PKS, PLA, PLC, PLD, PLM, PLO, PLS, PLV, PME, PMJ, PMT, PSO, PSP, PTM, PTN, PTS, PTV, PXX, SKP
Uge 43
mandag, 23-10-2017
15:00-19:40 Samtaler i 2.c 2C AL, MR, PLM
tirsdag, 24-10-2017
09:15-09:45 Morgensang Indskoling (9.15 - 9.30) / Mellemtrin (9.30 - 9.45) 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D GM, KM, LI, PEW, PKB, PLK, PME, PTN, PLO, ES, JJ, KE, LH, MZ, NF, PAH, PHE, PJG, PLS, PXX, HJ, AL, BS, DK, JA, MR, PBR, PHS, PKS, PLA, PLM, PTS, TI, AS, CS, JØ, PGN, PJO, PKI, PLC, PSO, SK, TE, CJ, LC, MH, CO, PTM, PG, CL, CM, JH, LN, MJ, OW, PJJ, PTV, SR, LE, CA, CT, JW, KR, LP, SH, PLD, TH
15:00-19:20 Samtaler i 2.c 2C AL, MR, PLM