PPR på Gug Skole

Psykologbetjening:           

Lotte K. Jørgensen ([email protected] / 9352 0170) (barsel)

Emma M. Hansen ([email protected] / 9352 0170)

Specialpædagogisk konsulent:

Birgitte H. Sand ([email protected] / 9352 0154)

Ergoterapeut:                    

Louise Clemmensen ([email protected] / 9352 0293)

Talepædagog:                   

Jane Heide ([email protected] / 9352 0257)

Følgende daginstitutioner betjenes også af
de PPR-medarbejdere, der kommer på skolen:

Emma M. Hansen:
Børnehaven Bikuben, Børnehaven Dannerhøj, Fortuna (DI), Gug Børnehave, Børnehaven Korevej, Tophøj (DI), Nøvling Landsbyordning (DUS), Specialgruppen Marte Meo

Jane Heide:
Børnehaven Fantasia, Børnehaven Pyramiden, Børnehaven Bikuben, Børnehaven Dannerhøj, Fortuna (DI), Gug Børnehave, Børnehaven Korevej, Tophøj (DI), Vuggestuen Luna, Hyldehaven (DI)

Yderligere kontaktoplysninger:

PPR Aalborg, tlf.:                               9352 0222
PPR Aalborg, mail:                             [email protected]                   
PPRs hjemmeside:                              PPR-aalborg.dk
Åben rådgivning vedr. fravær, tlf.:     9352 0203                         
Åben rådgivning vedr. fravær, mail:   [email protected]