Gode inspirationslinks til sunde madpakker: 

http://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/personer-med-saerlige-behov/boern-og-unge/

http://sundemadpakker.dk/

http://samvirke.dk/artikler/10-gode-rad-om-madpakker-til-born