Kontaktinformationer DUS

0. klassecenteret Tlf.: 96 35 23 12
1. klassecenteret
Tlf.: 93 52 05 72
2. klassecenteret
Tlf.: 96 35 23 22
3. klassecenteret Tlf.: 96 35 23 14