Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Klasseskemaer

Periode: Forår 2018
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:05 TH KLA AL KLA TH KLA TH KLA NH KLA
2: 08:05 ‒ 08:55 TH MAT AL ENG TH DAN TH KRI NH MUS 606
3: 08:55 ‒ 09:45 TH MAT MJ TYS TH DAN TH MAT NH MUS 606
4: 10:20 ‒ 11:10 AL ENG TH DAN TH MAT MJ TYS YS IDR
5: 11:10 ‒ 12:00 AL ENG CA MAT
TH DAN
TH MAT TH DAN YS IDR
6: 12:45 ‒ 13:35 CT N/T LP IDR HAL
YS IDR HAL
CM H/D HÅN
JE H/D SL
KK H/D HJN
TH DAN ES HIS
7: 13:35 ‒ 14:25 CT N/T LP IDR HAL
YS IDR HAL
CM H/D HÅN
JE H/D SL
KK H/D HJN
TH DAN ES HIS
8: 14:25 ‒ 15:15 CM H/D HÅN
JE H/D SL
KK H/D HJN