Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Klasseskemaer

Periode: Forår 2018
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:05 MZ KLA ES KLA BS KLA MZ KLA MZ KLA
2: 08:05 ‒ 08:55 MZ MAT ES DAN BS IDR GYM MZ MAT MZ MAT
3: 08:55 ‒ 09:45 MZ MAT ES DAN BS IDR GYM ES DAN ES DAN
4: 10:20 ‒ 11:10 ES DAN JØ ENG ES BIL BKØ
PXX
ES DAN ES DAN
5: 11:10 ‒ 12:00 ES DAN AS PLC
PXX
ES BIL BKØ
PXX
PXX
TI KRI
ES DAN
6: 12:45 ‒ 13:35 LH MUS 606
PXX
MZ MAT PXX UUV MZ N/T PXX
TI KRI