Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

 
 
Skolen består af en række bygninger. Den oprindelige bygning fra omkring 1900 er i dag et mindre lokalt folkebibliotek, som ligger ved skolens hovedindgang. Senere er der bygget en centralskole i 1958 beregnet til 7 klasser og ca. 100 elever.
 
Med etableringen af Gug-området som parcelhuskvarter i den sydlige del af Aalborg Kommune voksede børnetallet drastisk i 60erne og 70erne til op mod den nuværende størrelse. Derfor er der større tilbygninger med de to hovedblokke fra 1968 og 1978, der i dag rummer hovedparten af skolens klasser, faglokaler, pædagogisk servicecenter og administration. Dertil kommer en række bygninger der anvendes i fællesskab mellem skolen og skolens fritidsordning.
 
I 2002 fandt der en række ombygninger sted på skolen, som berørte de 15 af skolens klasselokaler herunder etablering af lokaler til fælles brug af skolen og skolens fritidsordning, et nyt 9. klassecenter, nogle faglokaler, skolens pædagogiske servicecenter og skolens administrationsområde. 
 
På skolens område ligger også en af lokalområdets børnehaver.
En stor sportshal som blev indviet i 1980 er tilknyttet skolen. Endvidere findes der skoletandlæge og sundhedsplejerske på skolen.
 
Dele af skolen ligger i et plan. De to hovedfløje er i 2 plan. Samlet er bygningerne delvist handicapvenlige.
 
Vores hjemkundskabslokale blev renoveret i 2013. Skolen fik i perioden 2014 -2016 renoveret øst- og vestfløjen, og delvist vores sydfløj.

 

 

Skolevejens trafiksikkerhed

Se mere om skolevejens trafiksikkerhed under ....