Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01-09-2006:  820 elever
 • Samlet elevtal pr. 15-02-2007:  818 elever
 • samlet elevtal pr. 19-07-2013:  801 elever
   
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 22,5 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24,1 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 24,1 elever pr. klasse

 •  

Antal elever pr. pc

I Aalborg kommune har man følgende IT strategi. På Gug skole har eleverne devices fra 3. kl - 9. klasse. I overbygningen er det Bring Your Own Device

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 19-07-2013:  66


 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale