Billedet på sidehoved
 • Gug Skole
 • Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ
 • 96352300
 • gug-skole@aalborg.dk
Billedet på sidehoved

Gug skoles værdiord: Faglighed - Tryghed - Samarbejde - Respekt.

DUS

International uge 48

 • ikon
  HENRIK BILGRAU den 11-05-2015
  Til alle forældre.

  Vi er blevet gjort opmærksom på, at en del elever krydser Sdr. Tranders Vej ved "bumpene" i stedet for der, hvor skolepatruljen arbejder. Dels er det uhensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden og dels er det en underkendelse af skolepatruljens arbejde.
  Vi opfordrer derfor til, at I og børnene fremover benytter overgangen, hvor skolepatruljen står og hjælper.

  Med venlig hilsen
  ledelsen.
 • ikon
  LARS TYBJERG MØLGAARD den 16-03-2015
  Kære forældre

  I skal have mange tak for jeres bidrag til at evaluere nogle af vores tiltag i dette skoleår. Jeres svar bruger vi aktivt, sammen med elevernes respons og vores egne erfaringer i arbejdet med at planlægge det kommende skoleår.
  Samlet har 257 af jer forældresvaret på spørgeskemaet flest fra indskolingen, nemlig 133 besvarelser, 68 fra mellemtrinet og 56 fra udskolingen.  Når I læser svarprocenterne er ”Total” vægtet ud fra antallet af besvarelser.
  Som vi skrev ud, har vi kun valgt et udsnit af vores tiltag i vores spørgeskemaundersøgelse – nemlig de områder, hvor vi enten har størst muligt handlerum og/eller der, hvor vi har været mest i tvivl. Foruden de mange svar som fremgår i vedhæftede oversigt, har vi fået mange gode inputs gennem åbne besvarelser, hvor I har kommet med mange gode ideer og konstruktive kommentarer – vi tager dem alle i overvejelse i det fremtidige arbejde.
  Jeg vil i det efterfølgende forsøge at sammenfatte lidt på jeres svar – læs selv de præcise svarprocenter i det vedhæftede.
   
  Lektiecafe
  Når det gælder lektiecafeen, er der størst deltagelse ved de yngste elever og en dalende interesse jo større eleverne er. Forældrenes vurdering af kvaliteten er ligeledes højest ved de mindste. På samme vis er tilfredsheden med bemandingen også størst i indskolingen, her er tilfredsheden mindst på mellemtrinnet. I ønsker at vi organiserer lektiecafeen enten klassevis eller på tværs af årgangen – jo ældre eleverne er, jo mere hælder I mod en organisering i årgange. Sidst, men ikke mindst, så ønsker I lektiecafeen placeret som afslutning på dagen – her er udskolingsforældrene mest åbne overfor alternativ placering.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi ønsker, at lektiecafeen bliver et attraktivt tilvalg for eleverne.  Derfor forsøger vi løbende at tilpasse vores organisering, så det bliver til størst mulig glæde for så mange elever som muligt. Vi er enige med jer forældre i, at særligt på mellemtrinnet har bemandingen været for dårlig, hvilket vi gør bedre i det kommende skoleår. Vi ved i skrivende stund ikke, om lektiecafeen bliver obligatorisk i kommende skoleår, da det afhænger af, om der udskrives folketingsvalg på denne side af sommerferien og herefter om folketinget vedtager forslaget. Så længe det er frivilligt, må vi kun placere lektiecafeen om eftermiddagen, men skulle den blive obligatorisk, vil vi formentlig i perioder afprøve andre placeringer.
   
  45 min. bevægelse
  Her er det tydeligt, at der hvor bevægelsen har været organiseret som selvstændige timer, har I som forældre den klareste opfattelse af, at der har været en øget mængde bevægelse i hverdagen. Der hvor det i højere grad har været indarbejdet i undervisningen, har I ikke samme oplevelse. I overvejende grad ønsker I forældre, at vi veksler mellem at lave det som selvstændig aktivitet og integrere det i undervisningen.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi vil i højere grad arbejde hen imod at integrere det i undervisningen, da det er der, vi oplever det giver mest udbytte læringsmæssigt.  På mellemtrinet øger vi idrætsundervisningen en smule (halkapacitet begrænser os en del) og det er vigtigt at have for øje, at idrætsundervisningen er en del af de 45 min. bevægelse pr. dag i gennemsnit.
   
  Skoledagens organisering
  Der er stor opbakning fra jer forældre til, at vi fortsat prioriterer en lidt længere skoleuge, for så i stedet at lave nogle dage kortere, når det giver mening (skolernes motionsdag, sidste dag før jul etc.). I ønsker også, at vi fortsat arbejder med en lidt kortere fredag i forhold til de øvrige dage.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi arbejder på at følge jeres input – vi er også fuldstændig enige i at det er en rigtig prioritering J
   
  Særligt for udskolingen
  Der er opbakning til, at vi fortsat tilstræber at lave dagene sådan, at de ikke har lange fag-faglige dage. Der er stor tilfredshed med vores udbud af valgfag og overvejende tilfredshed med holddelingsugerne i udskolingen.
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi vil fortsat forsøge at prioritere i skemalægningen, at eleverne ikke får lange fag-faglige dage. Vi vil fortsætte i samme spor med vores valgfag, men vil hele tiden forsøge at forbedre tilbuddet, særligt kunne vi ønske mere vægt på de ”håndværksmæssige” kreative fag (billedkunst, design, sløjd etc.). Sidst ,men ikke mindst, arbejder vi på at finde den rigtige model for vores linjefag og holddelingsuger – vil formentlig rette til i det kommende skoleår, men ikke vende det hele på hovedet.
   
  Generel holdning
  Vi er meget glade for at hele 70% er meget enige/enige i, at vi arbejder fornuftigt med folkeskolereformen, 25% er hverken enig eller uenig og kun 4% er utilfredse med den måde vi arbejder med folkeskolereformen på.  
  Vores tanker her og nu (med forbehold for at det er tidligt i planlægningsfasen): Vi er opmærksomme på at tilfredsheden er størst i indskolingen og at det ikke er en sovepude – vi vil hver dag arbejde for, at Gug Skole er bedre i dag end den var i går – i det arbejde vil vi forsøge at gå nye veje, men sikkert også lave skæverter, og er indstillet på at skifte spor, hvis vi oplever, at vi er på ”afveje”.
   
 • ikon
  KARINA BØNSDORFF ROUTHE den 02-03-2015
  GameBoostere for mellemtrin og indskoling
  Tillykke til de nye GameBoostere :-)

  Om 2-3 uger starter skolens nye GameBoostere med at sætte endnu mere puls på aktiviteterne i skolens frikvarter. Det bliver et tilbud, som eleverne kan vælge fra og til, som de lyster. Inden opstart så kommer GameBoosterne rundt i klasserne og fortæller om, hvad de kan tilbyde.

  Vi vil gerne have uddannet flere GameBoostere på sigt, så har dit barn en lille idrætsleder gemt i maven, så har I to muligheder:

  Kontakt Jesper Theis Jørgensen, hvis der er interesse for GameBooster, som sætter idrætsaktiviteter i gang på mellemtrinnet.

  Kontakt Karina Routhe, hvis der er interesse for GameBooster, som sætter idrætsaktiviteter i gang i indskolingen.


  Bixen på mellemtrinnet 
  Der er godt gang i udlån af idrætsrekvisitter til skolens frikvarter, og det er jo herligt. Vi forventer, at der kommer endnu mere tryk på, når foråret meget snart er på vej :-)

  Bixen for overbygningen
  Her i vinterperioden har overbygningens elever mest benyttet sig af tilbuddet om at spille badminton i festsalen, og det er skønt at se, hvordan mange hygger sig omkring det usynlige net. Vi håber på, at der med foråret kommer god aktivitet i den store skolegård også. Det er jo ikke noget nyt, at det er meget sundere, at komme ud i den friske luft, end at sidde i sin klasse med sin computer eller I-phone. Tal med jeres børn om dette.

  Vi vil fra uge 11 åbne Bixen igen i alle 12 pauser. Vi håber, at der kommer lidt mere gang i skolegården igen. Derfor vil vi yde vores bedste, for at gøre det lidt mere interessant at opholde sig i gården. Vi har også købt nye CD'er, som bliver afspillet i gården i hver 12 pause. Der kan fortsat lånes fodbolde, basket, hockey med meget mere. Vi starter ud med en håndboldkonkurrence og har allieret os med en ret dygtig målmand fra 9.årgang. Så må vi se om nogle af overbygningseleverne, kan score på ham og få en lille præmie med i købet.

  Legepatruljen
  Legepatruljen leger fortsat hos de yngste. Patruljen sætter ikke altid lege i gang, men er til rådighed, hvis eleverne ønsker at lege. Legepatruljen vil gerne lege med i elevernes egne valgte lege. Derfor kan de godt komme og spørge, om de må være med i de yngstes lege, hvis de eventuelt har spottet, at der måske er noget i legen, som lige skal coaches lidt. 


  Mvh. Jesper & Karina  

Besøgstæller

622915